PIAR

Grafică

Home  >>  Grafică

Grafică

Implementarea multor soluții de comunicare implică elaborarea unor materiale tipărite pentru asigurarea identității vizuale sau pentru diseminarea unor mesaje specifice. Toate aceste elemente grafice trebuie să fie adaptate la obiectivele și stilul de comunicare definite în strategia de comunicare.

Servicii oferite:
 Elaborarea concepției grafice pentru orice tip de material tipărit necesar în procesul de comunicare (logo, afișe, bannere, broșuri, fluturași, pliante, door-hangere, ziare, reviste etc.)
 Gestionarea relației cu tipografiile
 Elaborarea manualului de identitate vizuală pentru companie
 Elaborarea concepției grafice pentru prezentările video în cadrul unor evenimente