PIAR

Consultanță în comunicare

Home  >>  Consultanță în comunicare

Consultanță în comunicare

Consultanța în comunicare trebuie să se bazeze întotdeauna pe o strategie coerentă de comunicare în care să fie definite în mod clar obiectivele de imagine ce pot fi realizate, în funcție de propriile puncte tari și vulnerabilități, raportate la contextul în care se va desfășura procesul de comunicare.

Servicii oferite:
Strategii de comunicare
Programe de comunicare
Definirea şi segmentarea publicului ţintă
Identificarea oportunităţilor de comunicare
Identificarea temelor de comunicare
Definirea mesajelor cheie
Redactarea discursurilor