PIAR

Public affairs

Home  >>  Public affairs

Public affairs

Decidenții publici sunt expuși în permanență la o multitudine de solicitări variate venite din mediul de afaceri sau din zona societății civile. În acest context, pentru a-ți face auzită vocea e nevoie de o adresare eficientă a mesajului, într-o manieră care să țină cont de particularitățile procesului decizional și de specificul diverselor condiționări care pot interveni în dialogul cu decidenții publici.

Servicii oferite:
Monitorizarea pieţei
Culegerea şi analiza informaţiilor
 Propuneri de abordări strategice, în funcție de obiectivele vizate
 Dezvoltarea relațiilor cu factorii de decizie
 Reprezentarea transparentă în relațiile cu autoritățile de reglementare
Relaţii cu organizațiile profesionale
Identificarea de oportunităţi